Aktualności

Alkohol niewiadomego pochodzenia – zabezpieczony

15.07.2014

alkohol1 Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wraz z policjantami z Gniezna zabezpieczyli 2 worki tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz ponad 700 litrów alkoholu nielegalnego pochodzenia. Właściciel towaru, wpadł w ręce stróżów prawa w swoim mieszkaniu. Mężczyzna odpowie za przestępstwo skarbowe. Grozi mu kara grzywny wraz z karą pozbawienia wolności do lat trzech.

  >>>więcej>>


Listem w karuzelę podatkową - Rzeczpospolita - 5 czerwca 2014 r..

03.07.2014

W ostatnich latach rośnie przestępczość gospodarcza, związana z oszustwami w podatku VAT. Funkcjonowanie tzw. karuzel potwierdzone zostało zarówno poprzez wyniki analizy ryzyka, jak i przeprowadzone kontrole skarbowe. Najpopularniejsze branże na rynku szarej strefy to między innymi : paliwowa, elektroniczna, tworzyw sztucznych, złota.
Proceder jest szczególnie szkodliwy nie tylko dlatego, że jego skutkiem są, liczone w miliardach złotych, bezpośrednie straty Skarbu Państwa. Jednak najgroźniejszym jego następstwem jest zaburzenie zasad zdrowej konkurencji. Rozmiary procederu stwarzają wysokie ryzyko eliminacji z rynku uczciwych przedsiębiorców.

  >>>więcej>>


Wykorzystaj atrakcyjność regionu i zwiększ legalnie swoje dochody.

03.07.2014

Sezon letni to dla jednych czas wypoczynku, dla innych czas wytężonej pracy, dającej możliwość dodatkowego, zgodnego z prawem zarobku. Mieszkańcy regionu wypoczynkowego, nieprowadzący działalności gospodarczej, posiadający domki letniskowe, nadwyżki powierzchni mieszkalnej, jachty lub inny sprzęt turystyczny mogą wykorzystać fakt zamieszkiwania na terenie atrakcyjnym turystycznie i uzyskać dodatkowe przychody – legalnie.

  >>>więcej>>


Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego w UKS w Poznaniu.

 02.07.2014


Profesjonaliści dla biznesu

14.05.2014

szybcy i skuteczni Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu po raz czwarty brał udział w Targach dla Biznesu (Targi Przedsiębiorczości). W dniach 7-8 maja 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich doświadczeni praktycy z Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, Izby Skarbowej i poznańskich Urzędów Skarbowych służyli wiedzą osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą, a także przedsiębiorcom aktywnym na rynku, zainteresowanym pogłębieniem swojej wiedzy podatkowo- prawnej.

  >>>więcej>>


Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego w UKS Poznań OZ Kalisz.

12.05.2014


Skażone owoce i warzywa

02.05.2014

Skażone owoce i warzywa Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu zlikwidowali nielegalny magazyn tytoniowej krajanki. W wyniku podjętych działań ujawniono trzy osoby trudniące się handlem tytoniem i papierosami bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa sięgają blisko 40 tysięcy złotych. Podejrzanym grożą wysokie kary grzywny.

  >>>więcej>>


10-lecie "kontroli unijnych"

30.04.2014

szybcy i skuteczni Powrót do pełnej obecności w instytucjach wspólnoty. 10 lat temu dostaliśmy możliwość ponoszenia współodpowiedzialności za kształtowanie Unii Europejskiej. W czwartek mija 10 lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej.

  >>>więcej>>


Szybcy i skuteczni

18.04.2014

szybcy i skuteczni Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w ciągu trzech miesięcy (tj. od stycznia do marca 2014 r.) przeprowadzili prawie 40 działań mających na celu zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych dotyczących nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa sięgają 220 tysięcy złotych.

  >>>więcej>>


Zimowa edycja akcji "Weź paragon"

03.02.2014

Pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon" w całym kraju rusza kolejna, zimowa edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców. Prowadzona jest w okresie ferii zimowych, od 20 stycznia do 2 marca 2014 roku.

 z naszych podatków


Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

07.10.2013


Zatrzymanie osób handlujących papierosami bez polskich znaków akcyzy na terenie województwa Wielkopolskiego.

20.09.2013


Zatrzymanie członków grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym wprowadzaniem do obrotu oleju napędowego.

09.08.2013


Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

16.07.2013


Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca akcji "Weź paragon".

01.07.2013


Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

19.03.2013„ Z NASZYCH PODATKÓW DLA NAS”

25.02.2013

Jeśli chcesz wiedzieć co się dzieje z pieniędzmi, które odprowadzasz do budżetu w formie podatków, czy warto płacić podatki i co to jest budżet zadaniowy ? – zapraszamy na stronę Ministerstwa Finansów i www.znaszychpodatkow.pl.

 

z naszych podatków


Informacja dotycząca nieodpłatnego przekazania samochodu.

19.02.2013


Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący zimowej akcji "Weź paragon".

16.01.2013


List otwarty wiceministra Andrzeja Parafianowicza.

11.01.2013


Porozumienie w sprawie powołania Wielkopolskiej Grupy Roboczej do spraw przeciwdziałania przestępstwom skarbowym.

27.12.2012


Nieodpłatne przekazanie składników majątkowych.

16.10.2012


Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej powierzył Panu Przemysławowi Łojko pełnienie obowiązków Wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu z dniem 1 października 2012 roku.

27.09.2012


Informacja dotycząca zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu paliwa płynne

20.09.2012

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu od połowy 2010 r. prowadzi postępowania kontrolne w podmiotach, które podejrzewane są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się nielegalnym wprowadzaniem do obrotu paliw płynnych, a także popełnianiem innych przestępstw mających w szczególności na celu legalizację korzyści majątkowych płynących z czynów zabronionych.

  >>>więcej>>


Wykaz zbędnych i zużytych składników majątkowych UKS w Poznaniu

27.08.2012


03.08.2012

Z upływem dnia 31 lipca 2012 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej na wniosek złożony przez Panią Mariolę Świątkowską, odwołał ją, na mocy art.10 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 Nr 41, poz. 214 ze zm.), ze stanowiska Wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu.

Katarzyna Hejnowska
Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu


Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący letniej akcji "Weź paragon".

04.07.2012


01.06.2012

Z dniem 1 czerwca 2012 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, powołał na stanowisko Wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu Pana Krzysztofa Majewskiego.

Michał Celiński-Mysław
Rzecznik Prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu


24.04.2012

Z upływem dnia 23 kwietnia 2012 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o kontroli skarbowej odwołał ze stanowiska Wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu Pana Macieja Marcinkowskiego.

Katarzyna Hejnowska
Rzecznik Prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu


Dni Przedsiębiorczości w Poznaniu

24.04.2012

W dniach 17-18 kwietnia 2012 r. po raz drugi odbyły się w Poznaniu Dni Przedsiębiorczości. Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Miasta Poznań i Powiatu Poznańskiego a także wielkopolskich środowisk gospodarczych i naukowych.

  >>>więcej>>>


29.02.2012

W okresie trwania zimowych ferii w całej Polsce przeprowadzono kolejny już raz akcję Weź paragon, której głównym celem jest zwiększenie świadomości zarówno wśród konsumentów jak i sprzedawców – z zakresu obowiązków związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży z użyciem kasy rejestrującej.

  >>>więcej>>>


20-lecie kontroli skarbowej w Polsce
07.02.2012

7 lutego tego roku minęło 20 lat od powołania w Polsce kontroli skarbowej. Przez ten czas przeszła ona długą i obfitującą w doświadczenia drogę zmian, transformacji i reform. Na przestrzeni tych lat zmieniała się jej struktura, zadania a także uprawnienia. Jednocześnie w okresie tych dwóch dekad kontrola skarbowa nieustannie pracowała nad zbudowaniem pozytywnego wizerunku: rzetelnej, sprawnej i efektywnej, choć niewątpliwie nie zawsze popularnej służby.

Po dwudziestu latach funkcjonowania kontroli skarbowej w Polsce z całą pewnością stwierdzić można, że jest ona służbą, która skutecznie i sprawnie chroni interesy i prawa majątkowe Skarbu Państwa, gwarantując tym samym także ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej.


 06.02.2012

Z dniem 6 lutego 2012 r., w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, Minister Finansów na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej powołał na stanowisko dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu Pana Piotra Leszkowskiego.


Zimowa akcja Weź paragon
30.01.2012

16 stycznia w całym kraju rozpoczęła się zimowa akcja Weź paragon.

>>>więcej>>>


Ujawnienie wyrobów akcyzowych
21.12.2011

14 grudnia br. na terenie powiatu konińskiego pracownicy Wywiadu Skarbowego oraz Wydziału Realizacyjnego UKS Poznań dokonali kolejnego ujawnienia wyrobów akcyzowych (papierosów oraz tytoniu) nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy.

>>>więcej>>>


Kolejne zatrzymania w związku z działaniami wywiadu skarbowego
13.12.2011

10 grudnia br. pracownicy wywiadu skarbowego UKS Poznań wspólnie z funkcjonariuszami CBŚ Wydziału w Kaliszu oraz Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu kolejny raz przeprowadzili czynności, w wyniku których ujawniono i zabezpieczono wyroby akcyzowe nie posiadające polskich znaków akcyzy.

>>>więcej>>>


Działania wywiadu skarbowego na terenie Wielkopolski
09.12.2011

30 listopada i 3 grudnia br. pracownicy wywiadu skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu przy współudziale Straży Granicznej oraz Komendy Miejskiej w Koninie i Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu, przeprowadzili działania, których celem było ustalenie miejsca składowania nieoznaczonych akcyzą papierosów, tytoniu oraz wyrobów spirytusowych oraz zatrzymania osób zaangażowanych w ten proceder.

>>>więcej>>>


16.11.2011
W dniu 14 listopada 2011 r. inspektorzy kontroli skarbowej zatrudnieni w UKS Poznań przeprowadzili na terenie województwa wielkopolskiego czynności sprawdzające u 145 przedsiębiorców prowadzących działalność parkingową, w zakresie wywiązywania się
z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z użyciem kasy rejestrującej. W wyniku przeprowadzonych czynności ujawniono nieprawidłowości, w wyniku których wymierzono 30 mandatów na łączną kwotę 11.422 zł.

 20.10.2011

Informacja dotycząca nieodpłatnego przekazania składników majątkowych.

20.10.2011

Szkolenie inspektorów w zakresie przeprowadzania kontroli legalności oprogramowania.


12.10.2011

KOMUNIKAT :

Z dniem 10 października 2011r. Minister Finansów odwołał ze stanowiska dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu Panią Jolantę Brabletz, w związku ze złożonym przez nią wnioskiem o przejście na emeryturę.

Do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora, Minister Finansów, na podstawie przepisu art. 8 ust. 8 ustawy o kontroli skarbowej, z dniem 11 października 2011 r. powołał do pełnienia obowiązków dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu Panią Beatę Oleśkiewicz –  wicedyrektor UKS w Bydgoszczy.

Katarzyna Hejnowska - rzecznik prasowy Urzędu.


Zmiana numeru fax Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu
12.10.2011


Kolejne zatrzymania w związku z aferą paliwową
26.09.2011

22 września br. w godzinach rannych, podczas akcji przeprowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz wydziały wywiadu skarbowego Urzędów Kontroli Skarbowej z województw: wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko- pomorskiego, małopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego, pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu – zatrzymano osiem osób, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem paliwami. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane przez sąd.

>>>więcej>>>


Podsumowanie akcji Weź Paragon
22.09.2011

W ramach trwającej od 23 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. akcji „Weź paragon" inspektorzy kontroli skarbowej zatrudnieni w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu wystawili 1840 mandatów karnych na łączną kwotę 564.860,00 PLN.

>>>więcej>>>


Akcja mandatowa w poznańskich klubach nocnych
05.09.2011

19 sierpnia br. w ramach trwającej w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia akcji Weź paragon - inspektorzy i pracownicy UKS Poznań przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w godzinach nocnych przeprowadzili kontrole wywiązywania się z obowiązków rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

>>>więcej>>>


Business Centre Club wspiera akcję Weź paragon
12.08.2011

Tegoroczna akcja „Weź paragon”, trwająca od początku wakacji, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony przedsiębiorców i mediów jak i samych konsumentów.

>>>więcej>>>


Mądrzejsi urzędnicy, mniej dziur w budżecie
Wirtualna Polska 12.08.2011

Odciążenie państwowej kasy cieszy Andrzeja Parafianowicza, wiceministra finansów odpowiedzialnego za administrację skarbową. ...

>>>więcej>>>


Działania promocyjno - edukacyjne w ramach akcji WEŹ PARAGON
21.07.2011

W ramach letniej ogólnopolskiej akcji „Weź paragon” pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w dniu 20.07.2011r. osobiście zachęcali poznaniaków i turystów na Starym Rynku w Poznaniu do brania paragonów.

>>>więcej>>>


Nie bądź jeleń, weź paragon
08.07.2011

W dniu 08.07.2011r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat dotyczący letniej akcji "Weź Paragon".

>>>więcej>>>

 Nie bądź jeleń, weź paragon


INAUGURACJA AKCJI "WEŹ PARAGON
05.07.2011


Ujawnienie bazy paliwowej
20.05.2011

W wyniku prowadzonych działań operacyjnych, prowadzonych przez Wywiad Skarbowy z Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami z Izby Celnej w Poznaniu i policjantami z Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KWP w Poznaniu, na terenie powiatu leszczyńskiego ujawniona została baza paliwowa należąca do jednej ze spółek mających siedzibę w centralnej części kraju, w której najprawdopodobniej dokonuje się nielegalnej produkcji oleju napędowego.

>>>więcej>>>Kontrole kas fiskalnych - od 1 maja rozszerzony krąg podmiotów
20.04.2011

Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej, to powszechny sposób zaniżania podatków przez detalicznych sprzedawców towarów i usług. Potwierdzają to dane statystyczne ostatniego okresu. W 2010 roku Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu podjął 7101 czynności sprawdzających i w 2768 przypadkach stwierdził nieprawidłowości wymierzając mandaty na kwotę ok. 960 tys zł. W I kw br roku podjęto już ok. 1450 czynności sprawdzających i wymierzono blisko 570 mandatów na kwotę 150 tys zł. Wynika z tego, że na terenie Wielkopolski blisko 40% sprzedawców nie deklaruje rzetelnie swoich obrotów.

>>>więcej>>>


O prawach i obowiązkach kontrolowanego na Poznańskich Targach Przedsiębiorczości
07.04.2011

Pierwsza edycja Poznańskich Dni Przedsiębiorczości odbywa się w dniach 06-07 kwietnia br. W kategorii „Finanse” w Targach udział bierze również Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu i Izba Skarbowa w Poznaniu. Celem tych służb jest podzielenie się z rozpoczynającymi działalność gospodarczą wiedzą w zakresie szeroko pojętej tematyki podatkowej.

>>>więcej>>>


Edukacja przedszkolaka

23.03.2011

Pierwsze marzenia o tym, kim chciałbym być w życiu, zaczynają się już w przedszkolu ...

>>>więcej>>>


Światełko w tunelu
14.03.2011

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu systematycznie sprawdza czy sprzedawcy towarów i usług przestrzegają przepisów w zakresie ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych. Jedną z grup zaliczanych do grupy podwyższonego ryzyka występowania nieprawidłowości w tym zakresie, są między innymi podmioty prowadzące działalność rozrywkowo – gastronomiczną, typu dyskoteki czy puby.

>>>więcej>>>


Produkcja „pustych” faktur w Wielkopolsce
28.01.2011

Wielomiesięczna współpraca Wywiadu Skarbowego z UKS w Poznaniu z funkcjonariuszami policji z KPP w Turku i KWP Poznań oraz Prokuraturą Rejonową w Turku, doprowadziła do wykrycia kolejnych już na terenie Wielkopolski ”producentów” fikcyjnych faktur.

>>>więcej>>>

 

 

 

z naszych podatków Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w ciągu trzech miesięcy (tj. od stycznia do marca 2014 r.) przeprowadzili prawie 40 działań mających na celu zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych dotyczących nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa sięgają 220 tysięcy złotych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subskrybuje zawartość